Okazigo de la Konkurso

   Por KT oni bezonas krei teamon: gvidanton kaj kelkajn ĵurianojn. Ankaŭ necesas trovi almenaŭ kelkajn parojn de nacilingvaj tradukistoj. Kompreneble, en ĉiu lando la originala teksto estas en la lingvo de tiu lando.

   La gvidanto preparas kelkajn mallongajn tekstojn el moderna literaturo kaj metas ilin en kovertojn. La ĵurianoj ekscias la tekstojn nur lastmomente. Oni invitas la unuajn tradukistojn en la ĉambron, kie okazos la KT, kaj petas iun el ili eltiri unu el la kovertoj. Tiamaniere eĉ la organizanto ne scias, kiu el la tekstoj estos proponita por la konkurso.

   La tradukistoj ricevas la tekston kaj oni diras al ili, kiom da tempo ili havas por la tradukado. Ili rajtas uzi vortarojn, kiujn ili volas. La tradukistoj devas transdoni al la gvidanto akurate skribitan, bone kompreneblan tekston de la traduko. Se necesos, la tradukisto povas ĉi-cele transskribi la tekston.

Kiu finas la tradukadon pli frue, rajtas fordoni ĝin kaj la organizanto tuj invitas la duan tradukiston por transdoni la tradukon kaj kontroli, ke la unua tradukisto nenion transdonu aŭ diru al la dua pri la originala teksto.

   Post kiam ĉiuj tradukoj al la lingvo de originalo estas ricevitaj, la ĵurianoj komparas ilin kun la originalo kaj decidas, kiuj el la tekstoj kiun lokon okupas.
Certe, se KT partoprenos ne sufuĉe spertaj Esperanto-tradukistoj, ili ne gajnos, sed tio ne nepre estos malvenko. Esperanto tutegale superus se ne ĉiujn, do almenaŭ kelkajn literature riĉajn lingvojn.

  Se KT estas programero de LF, ni rekomendas organizi ĝin antaŭ komenco de la festivalo kaj dum la solena malfermo anonci rezultojn de la konkurso. Tial, se esperanta traduko evidentiĝos unu el la plej bonaj, pli multe da homoj venos al prezentado de Esperanto.

KOMENCO