Karaj samideanoj!

Mi estas Jefim Zajdman, esperantisto ekde 1957, gvidanto de E-klubo  en urbo Jalto (Ukrainio), vicprezidanto de Ukrainia E-Asocio, organizanto de artaj festivaloj “Velura sezono” kaj IET (Internaciaj E-tagnoktoj).
 

En la 2011 mi organizis en Jalto la unuan urban Lingvan Festivalon (LF), en kiu - Konkurson de tradukoj (KT) laŭ ekzemplo de konkurso, okazinta en Francio en 1911. En 2012  okazis dua urba LF kaj dua KT.  En ambaux Konkursoj  tradukoj  pere de esperanto  estis la plej  ekzaktaj.  

 

Dezirante ekscii, ĉu similaj Konkursoj estis iam ĉe Lingvaj festivaloj, mi kontaktis Dennis Keefe - homon, kiu en 1995 lanĉis la Lingvajn Festivalojn. Evidentiĝis, ke li la unuan fojon aŭdas pri tio, kaj la ideo tre plaĉis al li. Li eĉ konsideras, ke je diversaj flankoj estus pli bone organizadi la konkursojn ankaŭ aparte de Lingvaj festivaloj. Kaj li konsilis al mi lanĉi Movadon por propagandi la Konkursojn tra E-mondo. Do, dank’al li mi decidis fari tion, kvankam konscias, ke la tasko estas forto- kaj temporaba.

 

Mi esperas trovi en diversaj landoj adeptojn de la Konkurso, kiuj komencos okazigi tiujn dum LF aŭ aparte kaj interŝanĝi sian sperton kun aliaj en la reteja forumo. Mi invitas vin registriĝi ĉi-tie kaj skribi viajn opiniojn pri la konkursoj.

Montru ni kune al la ekstera mondo, ke Esperanto estas vere riĉa literatura lingvo!

KOMENCO