Celoj de la Movado

  • organizi en multaj landoj de la mondo konkursojn de tradukoj (KT) laŭ modelo de la unua KT en Francio kiel programeroj de la Lingvaj festivaloj (LF) aŭ aparte de ili;

  • strebi, ke esperanta traduko estu unu el la plej bonaj.

KOMENCO