Duoblaj tradukoj por E-kursoj kaj kunvenoj

   La duoblaj tradukoj estas utilaj por instruado de Esperanto. Ni komencis uzi tion en baza E-kurso (20 lecionoj) kaj post kelkaj komencaj lecionoj faras tion ĉiun duan lecionon. Ĉi-cele ni preparas du malgrandajn tekstojn en la rusa uzante vortojn kaj gramatikon de du lastaj lecionoj. Restas dividi la kursanojn je paroj kaj en ĉiu paro doni po unu teksto al ĉiu kursano. Rezulte ambaŭ kursanoj ekassamtempe tuj tradukikaj kiam finas, transdonas la tradukojn unu al la alia. Se la teksto enhavas kelkajn frazojn la duobla tradukado daŭras ĉ.10 minutojn. Poste la kursanoj povos mem kontroli hejme la rezultojn, komparante la originalajn tekstojn kun la faritaj.

   La samon eblas fari en E-kunvenoj por distro aŭ eĉ por praktiki la duoblan tradukadon por eventualaj KT.

KOMENCO